KURSY JĘZYKOWE:

.

tel: 795-922-992

pn.-pt. w godz. 16:30 - 19:30

Kobyłka, ul. Zagańczyka 12a

republikajezyka@gmail.com

O REPUBLICE

     Republika Języka została założona w 2010 roku z myślą o podnoszeniu kompetencji językowych mieszkańców Kobyłki. Specjalizujemy się w nauczaniu języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania.

     W trakcie naszych kursów równomiernie rozwijamy wszystkie umiejętności językowe naszych słuchaczy: znajomość słownictwa, czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu , ale najważniejsze jest dla nas by nasi słuchacze nauczyli się MÓWIĆ w obcym języku. Aby osiągnąć ten cel stosujemy różnorodne metody nauczania, z których najważniejsze to:

- METODA SYTUACYJNA, opierająca się na odgrywaniu konkretnych sytuacji z życia codziennego, tak by słuchacz opanował umiejętność praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy językowej

- METODA KOMUNIKACYJNA, zakładająca nauczanie pełnych zwrotów i wyrażeń, które słuchacz może wykorzystać w komunikacji bezpośredniej (i nie tylko)


    W 2013 roku Republika Języka otrzymała dotację z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na prowadzenie kursów Business English. W ramach tego projektu,  języka biznesowego uczyło się u nas 80 uczniów. 4-miesięczny kurs językowy zakończył się egzaminem, po zdaniu którego 71 naszych kursantów uzyskało certyfikat potwierdzający osiągnięcie poziomu kompetencji językowych według skali Rady Europy.

REPUBLIKA JĘZYKA | Kobyłka, ul. Zagańczyka 12a |tel. 795-922-992 | e-mail: republikajezyka@gmail.com | wszelkie prawa zastrzeżone © REPUBLIKA JĘZYKA